Pinjaman PTPTN untuk Master (Pembiayaan Pendidikan)

 • webkewangan.com
 • Apr 29, 2023
Pinjaman PTPTN untuk Master

udah tentu menjadi pelajar pasca-siswazah memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding dengan program sarjana. Untuk membantu menampung kos tersebut, banyak pelajar memilih untuk memohon pinjaman PTPTN untuk master mereka.

Namun, sebelum anda membuat keputusan untuk memohon pinjaman, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ketahui terlebih dahulu. Dalam artikel webkewangan.com ini, kami akan membincangkan segala-galanya yang perlu anda ketahui tentang pinjaman PTPTN untuk master.

Cara Memohon Pinjaman PTPTN untuk Master

Pinjaman PTPTN untuk master disediakan untuk pelajar pasca-siswazah yang ingin meneruskan pengajian mereka. Pinjaman ini boleh digunakan untuk menampung kos pendidikan dan kos sara hidup.

Anda boleh memohon pinjaman secara online melalui laman web rasmi PTPTN. Pihak PTPTN akan menilai permohonan anda dan menentukan jumlah pinjaman yang layak.

Syarat Pinjaman PTPTN untuk Master

Pinjaman PTPTN untuk program pengajian peringkat Master adalah salah satu cara untuk membiayai kos pengajian yang tinggi. Sila pastikan bahawa anda memenuhi semua syarat-syarat permohonan sebelum memohon.

Terdapat beberapa syarat-syarat penting yang perlu anda ketahui sebelum memohon pinjaman:

 1. Kelayakan Akademik

  Peminjam perlu mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda atau kelulusan yang setaraf dengannya dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Untuk memohon pinjaman, anda perlu mempunyai kelayakan akademik yang sesuai. Kelayakan ini harus diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

 2. Kelayakan Program Pengajian

  Program pengajian yang dipilih perlu mendapat kelulusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Institut Pengajian Tinggi tempatan.

 3. Pemilihan Institusi Pengajian Tinggi

  Peminjam perlu memilih institusi pengajian tinggi yang terdapat dalam senarai institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

 4. Had Masa Pengajian

  Pinjaman PTPTN untuk program pengajian peringkat Master ini diberikan untuk tempoh pengajian yang ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi, dan tidak melebihi tempoh maksimum yang ditetapkan oleh PTPTN iaitu 3 tahun.

 5. Bayaran Yuran Pengajian

  Peminjam perlu membuat pengesahan daripada institusi pengajian tinggi mengenai yuran pengajian yang perlu dibayar untuk setiap semester atau tahun pengajian.

 6. Baki Pinjaman Sebelumnya

  Calon peminjam yang mempunyai baki pinjaman PTPTN sebelumnya perlu membuat bayaran ansuran secara teratur dan tidak mempunyai tunggakan ansuran.

 7. Skim Pinjaman

  Peminjam perlu memilih skim pinjaman yang sesuai dengan keperluan mereka, sama ada Skim 1 atau Skim 2.

 8. Penjamin

  Peminjam perlu menyediakan penjamin yang layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh PTPTN.

Setelah memenuhi semua syarat di atas, calon peminjam boleh membuat permohonan pinjaman untuk program pengajian peringkat Master dengan mengisi borang permohonan secara online melalui portal rasmi. Jangan lupa untuk membaca terma dan syarat serta memahami proses pembayaran balik pinjaman sebelum membuat keputusan.

Jumlah Pinjaman PTPTN Untuk Master

Jumlah pinjaman PTPTN untuk pengajian peringkat master bergantung pada beberapa faktor seperti institusi pengajian tinggi, jenis kursus, dan kos pengajian yang dikeluarkan oleh institusi tersebut. Berikut adalah contoh jumlah pinjaman maksimum yang boleh diperolehi oleh pelajar yang memohon pinjaman pengajian peringkat master:

Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Pelajar yang belajar di IPTA boleh memohon pinjaman PTPTN dengan jumlah maksimum RM40,000 setahun. Pinjaman ini meliputi kos pengajian, kos sara diri, dan kos buku-buku pengajaran.

Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

Untuk pelajar yang belajar di IPTS boleh memohon pinjaman PTPTN dengan jumlah maksimum RM30,000 setahun. Pinjaman ini meliputi kos pengajian, kos sara diri, dan kos buku-buku pengajaran.

Pinjaman PTPTN untuk Master Luar Negara (IPTLN)

Pinjaman PTPTN untuk Master Luar Negara (IPTLN)

Bagi pelajar yang ingin menempuh pengajian peringkat master di luar negara, mereka juga berpeluang untuk memohon pinjaman PTPTN. Walau bagaimanapun, jumlah pinjaman yang diberikan berbeza dengan pelajar yang belajar di dalam negara. Selain itu, pelajar juga perlu memastikan bahawa institusi pengajian tinggi yang mereka pilih diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan IPTLN yang mempunyai perjanjian dengan PTPTN.

Yang belajar di IPTLN boleh memohon pinjaman PTPTN dengan jumlah maksimum RM50,000 setahun. Pinjaman ini meliputi kos pengajian, kos sara diri, dan kos pengangkutan. Walau bagaimanapun, jumlah pinjaman boleh dinaikkan kepada RM75,000 setahun bagi pelajar yang belajar di institusi pengajian tinggi yang terpilih sahaja.

Oleh itu, pelajar perlu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki keputusan akademik yang baik dan tidak memiliki tunggakan bayaran bagi memohon pinjaman pengajian peringkat master.

Untuk pengajian peringkat master adalah bergantung pada kos pengajian yang dikenakan oleh institusi pengajian tinggi. Jumlah pinjaman maksimum yang diberikan oleh PTPTN mungkin tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan kos pengajian, oleh itu pelajar digalakkan untuk mencari sumber kewangan tambahan seperti biasiswa atau pinjaman peribadi.

Selain itu, pelajar perlu membayar semula pinjaman PTPTN yang diperolehi selepas tamat pengajian dengan kadar faedah yang telah ditetapkan.

Dalam menjaga kewangan peribadi, pelajar perlu bijak menguruskan pinjaman yang diperolehi untuk mengelakkan daripada terjebak dalam hutang yang berlebihan. Pelajar digalakkan untuk membuat perancangan kewangan yang teliti dan memastikan pembayaran balik pinjaman PTPTN dibuat secara tepat pada masa yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang penalti atau masalah kewangan yang tidak diingini.

Secara keseluruhan, pinjaman PTPTN adalah satu cara yang boleh membantu pelajar menguruskan kewangan mereka semasa menempuh pengajian peringkat master. Walau bagaimanapun, pelajar perlu memahami dengan teliti jumlah pinjaman yang diperolehi dan memastikan bahawa mereka dapat menguruskan pinjaman tersebut dengan bijak.

Baca Seterusnya: Semakan NO Pinjaman PTPTN Secara Online

Related Post :

One thought on “Pinjaman PTPTN untuk Master (Pembiayaan Pendidikan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright @ 2023 webkewangan.com