Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta, Pesara & Awam

 • webkewangan.com
 • May 02, 2023
Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta

Salam sejahtera kepada semua pembaca. Saya ingin berkongsi dengan anda mengenai Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta. Bank Rakyat telah lama menjadi pilihan ramai dalam urusan kewangan mereka, termasuk pembiayaan peribadi-i untuk pekerja.

Pembiayaan peribadi-i ini dikenali sebagai “peribadi-i” kerana ia adalah pembiayaan islamik berdasarkan prinsip syariah. Dalam Islam, konsep pembiayaan peribadi-i adalah untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu yang memerlukan, tanpa menimbulkan bebanan yang terlalu besar pada mereka.

Jenis-jenis Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat 

Bank Rakyat adalah sebuah institusi kewangan yang menyediakan pelbagai produk perbankan kepada rakyat Malaysia. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Rakyat ialah pembiayaan peribadi-i. Pembiayaan ini sangat berguna bagi pekerja swasta yang memerlukan wang tunai untuk memenuhi keperluan peribadi.

Di bawah ini, saya akan membincangkan jenis-jenis pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat yang boleh dipilih oleh pelanggan:

Pembiayaan Peribadi-i Pesara

Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat merupakan pembiayaan khas untuk membantu pesara menguruskan keperluan kewangan mereka. Untuk pembiayaan ini menawarkan pelbagai ciri-ciri dan kelebihan untuk memenuhi keperluan kewangan pesara. Berikut adalah ciri-ciri dan kelayakan untuk memohon Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat:

Ciri-Ciri Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat:

 • Jumlah pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Kadar faedah yang rendah dan tetap sepanjang tempoh pembiayaan
 • Tidak memerlukan penjamin atau cagaran
 • Tiada caj bayaran awal atau caj penalti untuk pembayaran awal

Kelayakan untuk Memohon Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat:

 • Berumur antara 60 hingga 75 tahun pada tarikh akhir bayaran pembiayaan
 • Telah bersara dari kerja sepenuh masa
 • Memiliki pendapatan tetap yang mencukupi untuk membayar ansuran pembiayaan

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Memohon Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat:

 • Salinan kad pengenalan (IC)
 • Salinan kad pesara atau surat pengesahan pesara
 • Surat pengesahan pendapatan seperti penyata gaji, penyata bank atau penyata cukai pendapatan
 • Surat pengesahan pencen seperti penyata pencen atau surat pencen
 • Surat pengesahan status akaun KWSP

Jadual Pembayaran Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat

"Jadual

Berikut adalah contoh jadual pembayaran Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat dengan jumlah pembiayaan RM100,000 dan tempoh pembiayaan 5 tahun dengan kadar faedah 4.99% setahun:

Jumlah Pembiayaan: RM100,000 Tempoh Pembiayaan: 5 tahun Kadar Faedah: 4.99% setahun

Bulanan:

 • Bayaran bulanan: RM1,887.60
 • Jumlah bayaran bulanan selama 5 tahun: RM113,255.82
 • Jumlah faedah yang dikenakan: RM13,255.82

Tahunan:

 • Bayaran tahunan: RM22,651.20
 • Jumlah bayaran tahunan selama 5 tahun: RM113,256.00
 • Jumlah faedah yang dikenakan: RM13,256.00

Oleh itu, Pembiayaan Peribadi-i Pesara Bank Rakyat adalah pilihan yang baik untuk pesara yang memerlukan sokongan kewangan tambahan. Dengan ciri-ciri yang menarik, kelayakan yang mudah dan proses permohonan yang mudah, pesara dapat menguruskan keperluan kewangan mereka dengan lebih mudah dan selesa.

Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta

Produk ini disediakan untuk pelanggan yang bekerja di sektor swasta dan mempunyai keperluan kewangan yang mendesak. Pembiayaan peribadi-i sektor swasta ini biasanya diberikan untuk keperluan peribadi seperti pembelian barang-barang keperluan, pembayaran bil dan juga untuk tujuan pelaburan.

Ciri-Ciri Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta

Pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta mempunyai ciri-ciri yang khusus. Antaranya termasuklah:

 1. Bukan Pembiayaan Berbunga – Pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta adalah pembiayaan yang tidak berbunga, dan dikenakan caj tertentu yang ditetapkan oleh bank.
 2. Pembiayaan Mengikut Prinsip Syariah – Pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat adalah pembiayaan yang mengikut prinsip syariah, iaitu tidak melibatkan unsur riba, gharar atau maisir.
 3. Kadar Pembiayaan Tetap – Kadar pembiayaan bagi Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan.

Kelayakan Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta

Bagi individu yang ingin memohon pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta, terdapat beberapa kelayakan yang perlu dipenuhi. Antaranya termasuklah:

 1. Warganegara Malaysia – Pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia dan mempunyai kad pengenalan yang sah.
 2. Berumur antara 21-60 Tahun – Pemohon perlu berumur antara 21-60 tahun pada tarikh permohonan.
 3. Pendapatan Tertentu – Pemohon perlu mempunyai pendapatan minimum tertentu bagi memenuhi syarat kelayakan.
 4.  Rekod Kredit yang Baik РBelum mempunyai kredit yang tertunggak atau diisytiharkan muflis oleh mana-mana bank.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Memohon Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta

Pelanggan perlu mengemukakan beberapa dokumen untuk memohon pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor swasta. Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

  1. Salinan kad pengenalan yang sah.
  2. Penyata gaji terkini selama 3 bulan.
  3. Penyata bank terkini selama 6 bulan.
  4. Surat pengesahan majikan.
  5. Surat perakuan kelulusan pembayaran gaji.

Jadual Pembayaran Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Swasta

Berikut adalah ilustrasi jadual pembayaran pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor swasta dengan jumlah pembiayaan RM 200,000 dan tempoh bayaran selama 10 tahun:

"Jadual

Baca Seterusnya: Cara Daftar Online Banking Bank Rakyat (Register iRakyat)

Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Bank Rakyat menawarkan pelbagai jenis pembiayaan peribadi-i termasuklah pembiayaan peribadi-i untuk sektor awam. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam khususnya direka untuk kakitangan awam yang memerlukan wang tunai untuk pelbagai tujuan seperti pembelian peralatan rumah, bayaran bil dan pengurusan hutang.

Kelayakan Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat untuk Sektor Awam

Untuk memohon pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor awam, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Antara syarat-syarat tersebut ialah:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 • Berstatus kakitangan awam dari peringkat A hingga D, kakitangan badan berkanun, jabatan kerajaan, atau anggota tentera.
 • Mempunyai gaji kasar minimum RM1,500 sebulan.
 • Tidak mempunyai sebarang rekod hitam dengan mana-mana institusi kewangan.
 • Pemohon mestilah berada dalam perkhidmatan selama sekurang-kurangnya 1 tahun.

Kelayakan Pembiayaan

Setelah memenuhi syarat-syarat kelayakan, pemohon perlu mengemukakan permohonan pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat. Keputusan permohonan akan diberikan berdasarkan penilaian kredit oleh pihak Bank Rakyat. Keputusan kelayakan pembiayaan akan diputuskan berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah gaji, jumlah hutang yang ada, dan rekod pembayaran hutang.

Kadar Pembiayaan

Pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor awam adalah kadar tetap dan tidak berubah sepanjang tempoh pembiayaan. Kadar pembiayaan bergantung kepada jumlah pembiayaan yang dipohon. Kadar pembiayaan boleh berubah dari semasa ke semasa mengikut kebijaksanaan Bank Rakyat.

Dokumen Yang Diperlukan

Untuk memohon pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor awam, pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti:

 1. Salinan kad pengenalan yang sah
 2. Surat pengesahan majikan atau surat tawaran pekerjaan
 3. Penyata gaji atau slip gaji terkini
 4. Penyata bank atau bukti pendapatan yang sah
 5. Surat setuju terima potongan gaji atau pemindahan gaji secara tetap (jika berkaitan)
 6. Dokumen sokongan lain seperti penyata KWSP atau cukai pendapatan terkini (jika berkaitan)

Jadual Pembayaran Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Awam

Berikut adalah ilustrasi jadual pembayaran pembiayaan peribadi-i Bank Rakyat untuk sektor awam kadar tetep:

Jadual Pembayaran Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat Sektor Awam

Kesimpulannya, Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i adalah satu pilihan yang bijak bagi kakitangan yang ingin mendapatkan pembiayaan peribadi-i yang mudah dan fleksibel. Ia menawarkan banyak kelebihan, seperti kadar faedah yang lebih rendah, proses permohonan yang lebih mudah dan cepat, serta perlindungan takaful yang disediakan secara percuma.

Sebelum memilih pembiayaan peribadi-i yang terbaik untuk anda, pastikan untuk mempertimbangkan semua faktor yang penting, seperti kadar faedah, tempoh pembayaran balik, serta keperluan kewangan anda. Jangan lupa untuk memahami semua terma dan syarat pembiayaan peribadi-i sebelum membuat keputusan.

Dengan Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta, anda dapat memperoleh pembiayaan peribadi-i yang sesuai dengan keperluan kewangan anda. Jangan teragak-agak untuk menghubungi Bank Rakyat dan memohon pembiayaan peribadi-i sekarang juga.


Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang disediakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak dianggap sebagai nasihat kewangan. Anda digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kewangan sebelum membuat keputusan kewangan yang penting.

Related Post :

One thought on “Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta, Pesara & Awam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright @ 2023 webkewangan.com