Loan Peribadi Bank Rakyat Untuk Kakitangan Kerajaan & Pekerja Swasta

 • webkewangan.com
 • Jan 10, 2024
Loan Peribadi Bank Rakyat Untuk Kakitangan Kerajaan & Pekerja Swasta

Bank Rakyat, sebagai institusi kewangan terkemuka di Malaysia, menawarkan pelbagai loan peribadi yang sesuai untuk berbagai kumpulan masyarakat. Dalam artikel webkewangan.com ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai Pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat, dengan tumpuan kepada penjawat awam, pekerja GLC, pesara kerajaan, dan pekerja swasta.

Loan Peribadi Bank Rakyat

Dalam landskap kewangan peribadi yang rumit, kewujudan pinjaman yang sesuai memainkan peranan penting dalam membentuk kesejahteraan ekonomi seseorang. “Loan Peribadi Bank Rakyat” dan penyelesaiannya yang direka khas untuk kakitangan kerajaan dan pekerja sektor swasta.

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Pinjaman peribadi sering dianggap sebagai tali hayat kewangan, memberi individu kemampuan untuk memenuhi pelbagai keperluan. Bagi kakitangan kerajaan dan pekerja sektor swasta di Malaysia, Loan Peribadi Bank Rakyat muncul sebagai pilihan yang cemerlang. Ini bukan hanya pinjaman; ini adalah pintu ke arah pertumbuhan kewangan yang mapan.

Bagi pekerja swasta, Loan Peribadi Bank Rakyat tidak kurang hebatnya. Ia menawarkan pilihan yang disesuaikan dengan keperluan individu. Daripada membiayai keperluan mendesak hingga melabur dalam pendidikan atau perniagaan kecil, pinjaman ini membuka pintu kepada pelbagai peluang kewangan. Dengan proses permohonan yang mudah dan cepat, pekerja swasta dapat menikmati manfaat kewangan tanpa kerumitan yang berlebihan.

Jenis-Jenis Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat

Bank Rakyat menawarkan tiga jenis Pembiayaan peribadi yang sesuai untuk pelbagai kumpulan masyarakat:

 1. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
  • Khusus untuk penjawat awam.
  • Loan peribadi Islamik sepenuhnya patuh syariah tanpa cagaran atau penjamin.
 2. Personal Loan untuk Pekerja GLC
  • Direka khas untuk pekerja Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC).
  • Pinjaman Islamik patuh syariah.
 3. Pembiayaan Peribadi-i Pesara
  • Ditujukan kepada pesara kerajaan dan Anggota Tentera Malaysia (ATM).
  • Menawarkan pinjaman tanpa cagaran yang mematuhi prinsip syariah.
 4. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
  • Untuk pekerja swasta dengan pendapatan tetap atau tidak.
  • Loan peribadi Islamik yang tidak memerlukan cagaran atau penjamin.

Syarat-Syarat Permohonan Loan Peribadi Bank Rakyat

Pembiayaan Peribadi-i (Awam)

Untuk penjawat awam, pekerja GLC, dan anggota ATM:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun.
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya 3 bulan.
 • Gaji bulanan tetap minimum RM1000 atau tahunan RM12000.
 • Bersih dari senarai hitam bank lain dan bebas dari Akaun Pemerhatian Khas (SAA).
 • Tidak di bawah pemantauan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Pembiayaan Peribadi-i (Swasta)

Untuk pekerja swasta dengan pendapatan tetap atau tidak tetap:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun.
 • Gaji bulanan minimum RM2,000 atau tahunan RM24,000 untuk jawatan tetap.
 • Gaji bulanan minimum RM8,000 atau tahunan RM96,000 untuk jawatan kontrak.
 • Berpendapatan tidak tetap dengan gaji bulanan minimum RM5,000 atau tahunan RM60,000 boleh memohon.

Financing-i (Pesara)

Untuk pesara kerajaan dan anggota ATM yang telah bersara:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur antara 45 hingga 60 tahun.
 • Minimum pencen RM800 sebulan atau RM9600 setahun.
 • Bersih dari senarai hitam bank lain dan bebas dari Akaun Pemerhatian Khas (SAA).
 • Tidak di bawah pemantauan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Dokumen Sokongan Untuk Permohonan Loan Bank Rakyat

LoanĀ Peribadi-i (Awam)

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad/MyTentera.
 • Penyata gaji 3 bulan terakhir.
 • Penyata bank gaji 3 bulan terakhir.
 • Surat pengesahan jawatan atau borang EA terkini.

Pembiayaan Peribadi-i (Swasta) – Berpendapatan Tetap

 • Salinan Kad Pengenalan.
 • Penyata gaji 3 bulan terakhir.
 • Penyata bank gaji 3 bulan terakhir.
 • Surat pengesahan jawatan atau borang EA terkini atau slip e-B LHDN.

Pinjaman Peribadi-i (Swasta) – Berpendapatan Tidak Tetap

 • Salinan Kad Pengenalan.
 • Borang B LHDN atau resit bayaran.
 • Penyata Bank (6 bulan terkini).

Pemilik Perniagaan & Golongan Profesional (Dokumen Tambahan)

 • Salinan Penyata Bank akaun syarikat (6 bulan terkini).
 • Borang pendaftaran A dan D atau Borang 24 dan 49 untuk syarikat.
 • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan.

Kelayakan dan Jadual Pembayaran Loan Peribadi Bank Rakyat

Pembiayaan Peribadi-i (Awam)

 • Bayaran pindahan gaji atau Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) atau Potongan Gaji Majikan (PGM) – Maksimum RM200,000.
 • Bayaran elektronik – Bergantung pada jumlah pendapatan bulanan, maksimum gandaan gaji sehingga 10 bulan gaji kasar atau RM200,000.

Pembiayaan Peribadi-i (Swasta)

 • Bayaran pindahan gaji atau BPA atau PGM – Antara 15 hingga 25 kali ganda gaji mengikut jumlah pendapatan bulanan.
 • Bayaran elektronik – Antara 5 hingga 10 kali ganda gaji mengikut jumlah pendapatan bulanan.

Jadual Pembayaran Pinjaman Bank Rakyat (Terapung)

Pembiayaan Peribadi-i (Awam)

 • Bayaran pindahan gaji atau BPA atau PGM (dari 4.64% hingga 6.25%).
 • Bayaran elektronik (dari 5.75% hingga 6.31%).

Pembiayaan Peribadi-i (Swasta)

 • Bayaran pindahan gaji atau BPA atau PGM (dari 8.22% hingga 8.62% termasuk Kadar Asas KA).
 • Bayaran elektronik (dari 10.22% hingga 10.62% termasuk Kadar Asas KA 2.85%).

Dengan pelbagai pilihan dan syarat yang fleksibel, Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat adalah pilihan yang sesuai untuk memenuhi keperluan kewangan pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia.

Dalam mengejar pemahaman yang lebih mendalam, adalah penting untuk meneliti Loan Peribadi Bank Rakyat dari sudut saintifik. Analisis mendalam mengenai struktur faedah, impak terhadap skor kredit, dan potensi risiko perlu diambil kira. Ini membantu individu membuat keputusan kewangan yang berinformasi dan menyeluruh.

Kesimpulan

Loan Peribadi Bank Rakyat Untuk Kakitangan Kerajaan & Pekerja Swasta adalah penyelesaian kewangan yang mantap dan berdaya maju untuk individu di Malaysia. Dengan kefleksibelan, kadar faedah yang bersaing, dan proses permohonan yang mudah, pinjaman ini menjana peluang untuk merealisasikan impian kewangan. Bagi mereka yang mencari bantuan kewangan, Loan Peribadi Bank Rakyat adalah pilihan yang patut dipertimbangkan.

Baca Lagi : Pinjaman Peribadi Bank Rakyat Terkini Lengkap

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright @ 2023 webkewangan.com