Personal Loan Pinjaman Peribadi Bank Islam

 • webkewangan.com
 • Sep 26, 2023
personal loan pinjaman peribadi bank islam

Pinjaman peribadi Bank Islam salah satu pilihan pembiayaan terbaik dengan kadar faedah yang paling kompetitif di pasaranen dgan kadar faedah rendah.

Bank Islam Malaysia Berhad, juga dikenali sebagai Bank Islam, merupakan pionir dalam perbankan Islam di Malaysia yang ditubuhkan pada 1 Julai 1983.

Kelebihan Memilih Pinjaman Peribadi dari Bank Islam

Pinjaman peribadi dari Bank Islam membawa pelbagai kelebihan termasuk:

 • Mengamalkan konsep Syariah Tawarruq
 • Pembiayaan sehingga maksimum RM300,000 (Pakej Pembiayaan Peribadi-i), RM150,000 (Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej), dan RM300,000 (Pembiayaan Peribadi untuk Program Profesional)
 • Tempoh bayaran balik fleksibel sehingga 10 tahun atau sehingga umur persaraan, mana yang lebih awal
 • Bayaran pendahuluan ansuran 2 bulan
 • Pelan Takaful Pembiayaan Peribadi (pilihan)

Terdapat banyak lagi alasan mengapa anda harus memilih pinjaman dari Bank Islam.

Bank Islam Pinjaman Peribadi-i (Pakej)

Pinjaman peribadi Bank Islam adalah salah satu pilihan pembiayaan terbaik dengan kadar faedah yang paling kompetitif di pasaran. Dengan kadar faedah serendah 6% – 7% setahun untuk skim dengan perlindungan takaful dan 7% – 8% setahun untuk skim tanpa perlindungan takaful, memberikan peluang unik kepada pemohon untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

Jenis-Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Bank Islam

"Jenis-Jenis

Bank Islam menawarkan 3 jenis pinjaman peribadi:

 1. Pakej Pembiayaan Peribadi-i
 2. Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej
 3. Pembiayaan Peribadi untuk Program Profesional

Kadar Faedah yang Bersaing

Kadar faedah adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pinjaman peribadi. Bank Islam menawarkan kadar faedah yang bersaing, memudahkan peminjam untuk membuat keputusan yang bijak. Sebagai perbandingan, jika anda meminjam RM20,000 pada kadar faedah 6%, kos faedah anda hanya akan berjumlah RM3,600 untuk tempoh tiga tahun.
Manakala, pinjaman dengan kadar faedah 10% akan memberi kos faedah sebanyak RM6,000 untuk tempoh yang sama.

Pelbagai Kegunaan Pinjaman

Pinjaman Bank Islam adalah kemudahan pembiayaan yang serba boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Pemohon boleh memanfaatkannya untuk kos pendidikan, perubatan, kebajikan, atau untuk mengerjakan umrah dan haji. Tambahan pula, pinjaman ini juga boleh digunakan untuk membiayai kos pengubahsuaian rumah atau untuk tujuan modal perniagaan, termasuk perniagaan secara online.

Jumlah Pinjaman yang Fleksibel

Pinjaman peribadi Bank Islam menawarkan fleksibiliti dalam jumlah pinjaman. Berdasarkan had kelayakan, peminjam boleh meminjam sehingga minimum RM10,000 hingga maksimum RM150,000 untuk skim bukan pakej, atau sehingga RM200,000 untuk skim pakej.

Tempoh Pinjaman yang Sesuai

Tempoh pinjaman juga adalah faktor penting yang perlu diambil kira. Bank Islam membolehkan pinjaman sehingga maksimum 10 tahun atau sehingga 120 bulan, atau sehingga umur persaraan, mana-mana yang lebih awal. Ini membolehkan peminjam memilih tempoh pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan kewangan mereka.

Skim Pakej dan Bukan Pakej

Bank Islam menawarkan dua jenis skim pinjaman, iaitu pembiayaan peribadi pakej dan pembiayaan peribadi bukan pakej. Kedua-dua skim ini mempunyai pilihan kadar tetap atau kadar terapung, serta pilihan dengan atau tanpa perlindungan takaful.

Skim Pakej

Pembiayaan peribadi pakej adalah pilihan yang baik untuk mereka yang mengutamakan perlindungan takaful. Terdapat pilihan kadar tetap dan kadar terapung:

Kadar Tetap:

 • 1 hingga 10 tahun: 4.99% setahun

Kadar Terapung:

 • 1-3 tahun: Kadar Asas (KA) + 2.25% setahun
 • 4-10 tahun: Kadar Asas (KA) + 3.15% setahun

Skim Bukan Pakej

Pembiayaan peribadi bukan pakej adalah pilihan yang lebih sesuai untuk mereka yang tidak memerlukan perlindungan takaful. Skim ini juga menawarkan pilihan kadar tetap dan kadar terapung:

Kadar Tetap:

 • 1-10 tahun: 5.99% setahun

Kadar Terapung:

 • 1-3 tahun: Kadar Asas (KA) + 3.25% setahun
 • 4-10 tahun: Kadar Asas (KA) + 5.15% setahun

Nota: Kadar Asas terkini – 3.65% setahun.

Kelayakan Permohonan

Bank Islam mempunyai syarat kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan pinjaman peribadi:

 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun atau lebih, tetapi tidak melebihi umur persaraan pada tempoh akhir pembayaran.
 • Warganegara Malaysia.
 • Mempunyai pendapatan tetap minimum RM2,000 sebulan untuk kelayakan skim pinjaman pakej dan minimum RM3,500 sebulan untuk skim bukan pakej.
 • Pemohon hendaklah terus menjadi pekerja dalam sektor-sektor yang disenaraikan, seperti sektor kerajaan, syarikat senarai awam terpilih, anak-anak syarikat kerajaan atau syarikat senarai awam terpilih, atau syarikat sendirian berhad terpilih yang lain yang dikategorikan di bawah pakej syarikat yang disenaraikan oleh Bank Islam.
 • Nisbah bayar balik hutang (NBBH) hendaklah tidak melebihi 50% (jika bukan pemilik rumah) atau 60% (jika pemilik rumah) daripada gaji bersih selepas potongan berkanun.
 • Bagi mereka yang berpendapatan melebihi RM 7,000, NBBH hendaklah tidak melebihi 55% (jika bukan pemilik rumah) atau 75% (jika pemilik rumah) daripada gaji bersih selepas potongan berkanun.

Perlindungan Takaful yang Disediakan

Bank Islam juga menyediakan pelan takaful pembiayaan peribadi untuk memastikan perlindungan tambahan kepada pemohon. Pelan takaful ini memerlukan fi wakalah sebanyak RM50.00 kerana menjadi ejen pelanggan untuk menjual komoditi kepada broker.

Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman Peribadi Bank Islam

Semasa memohon pinjaman peribadi dari Bank Islam, anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

Pakej Pembiayaan Peribadi-i

 • Salinan kad pengenalan (MyKad)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji
 • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC), atau sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP, jika diperlukan

Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej

 • Salinan kad pengenalan (MyKad)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan terkini
 • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC), atau penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji, atau sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP, jika diperlukan

Pembiayaan Peribadi untuk Program Profesional

 • Salinan kad pengenalan (MyKad)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji
 • Penyata KWSP

Kaedah Pembayaran yang Mudah

Bank Islam memudahkan pemohon dengan kaedah pembayaran yang mudah. Pemohon perlu membayar pendahuluan untuk 2 bulan ansuran, dan selepas itu, tiap-tiap bulan bayaran ansuran perlu dibuat melalui:

 • Potongan gaji, atau
 • Pindahan gaji ke Bank Islam dengan arahan autodebit

Dengan penyelesaian pembayaran yang mudah, pemohon boleh menjalani proses pembiayaan secara lancar dan efisien.

Dengan kemudahan pinjaman peribadi Bank Islam, anda boleh mencapai matlamat kewangan anda dengan yakin dan tanpa tekanan. Segera ajukan permohonan anda dan nikmati manfaat pinjaman peribadi yang fleksibel ini.

Baca Lagi: Pinjaman Peribadi RHB Bank Mohon Online & Lulus Cepat

Related Post :

One thought on “Personal Loan Pinjaman Peribadi Bank Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright @ 2023 webkewangan.com